Éltem és cselekedtem miközben próbáltam ember maradni…

 Éltem és cselekedtem miközben próbáltam ember maradni…

Corvin János horvátországi, lepoglavai pálos kolostorban található sírjának feltárásával egy archeogenetikai vizsgálatnak köszönhetően végre fény derülhet a Hunyadi-család eredetére, valamint beazonosíthatóvá válnak a székesfehérvári királysírban lévő csontok is, amelyeket Mátyás király földi maradványaiként tartanak számon a régészek.

Fájdalmas tény, hogy történelmünk megszállásokkal, idegen uralommal teli évszázadai szinte teljes egészében megsemmisítették nagy királyaink földi maradványait. Szent Istvántól Szapolyai Jánosig 15 magyar koronás főt, mellettük királynőket, hercegeket temettek a székesfehérvári koronázótemplomba. Még emlékük is elenyészett, még a sírok egykori helyéről, királyaink síremlékeiről is csak keveset tudunk. Üdítő kivétel Szent István szarkofágja.

A török hódoltság idején a templom elpusztult, a sírokat jórészt kirabolták, a maradványok elvesztek, szétszóródtak. A Hartvik által említett fehér márványszarkofág Fehérvárról a XIX. század elején került a Nemzeti Múzeumba, és csak a XX. században azonosították benne Szent István szarkofágját. A helyzetet viszont bonyolította egy, a főhajó tengelyében, egyértelműen az alapítót megillető helyen feltárt sírgödör, valamint a szarkofág díszítése. Utóbbi művészettörténeti vizsgálata azt az eredményt hozta, hogy csak a király szentté avatása után került a szarkofágra a kultuszhely kiépítése során. Előtte “dísztelenül” óvta István testét. Hartvik ugyan azt írja, a temetés után ” a boldog test ugyanazon a helyen negyvenöt évig nyugodott”, de ez valószínűleg nem igaz. Egyes feltételezések szerint a trónutódlásért vívott harcok során, esetleg az 1061-es pogánylázadás idején a testet kivehették a szarkofágból, hogy a fent említett kőfalú sírgödörben rejtsék el. A lényeg viszont, hogy István oltárra emelése után kezdődött a királyi temetkezések sora a Szűz Mária-prépostság templomában.

Összesen 15 magyar uralkodó nyugodott egykor Fehérvárott, köztük történelmünk olyan kiemelkedő alakjai, mint Könyves Kálmán, III. Béla, Károly Róbert, Nagy Lajos vagy Hunyadi Mátyás. Közülük egyetlen egy személy, III. Béla maradványai maradtak fenn.