Éltem és cselekedtem miközben próbáltam ember maradni…

 Éltem és cselekedtem miközben próbáltam ember maradni…

 Corvin János horvátországi, lepoglavai pálos kolostorban található sírjának feltárásával egy archeogenetikai vizsgálatnak köszönhetően végre fény derülhet a Hunyadi-család eredetére, valamint beazonosíthatóvá válnak a székesfehérvári királysírban lévő csontok is, amelyeket Mátyás király földi maradványaiként tartanak számon a régészek.

Fájdalmas tény, hogy történelmünk megszállásokkal, idegen uralommal teli évszázadai szinte teljes egészében megsemmisítették nagy királyaink földi maradványait. Szent Istvántól Szapolyai Jánosig 15 magyar koronás főt, mellettük királynőket, hercegeket temettek a székesfehérvári koronázótemplomba. Még emlékük is elenyészett, még a sírok egykori helyéről, királyaink síremlékeiről is csak keveset tudunk. Üdítő kivétel Szent István szarkofágja.

A török hódoltság idején a templom elpusztult, a sírokat jórészt kirabolták, a maradványok elvesztek, szétszóródtak. Például csak a XX. században azonosították Szent István szarkofágját is. 

Összesen 15 magyar uralkodó nyugodott egykor Fehérvárott, köztük történelmünk olyan kiemelkedő alakjai, mint Könyves Kálmán, III. Béla, Károly Róbert, Nagy Lajos vagy Hunyadi Mátyás. Közülük egyetlen egy személy, III. Béla maradványai maradtak fenn.